AEM可恢复式保险丝系列型号表选型
Time 发布时间: 2024-03-28
Views 浏览次数: 180
产品特点: 自恢复过流保护,快速熔断,符合RoHS标准,无卤
应用领域: 可用于电池包,手持式电子设备,工业控制,多媒体娱乐,游戏机 ,电信&宽带设备
型号 系列 规格 额定电流 卷数量
PMS1206-010 PPTC PMS Series 1206 0.10A 3500
PMS1206-012 PPTC PMS Series 1206 0.12A 3500
PMS1206-020-30 PPTC PMS Series 1206 0.20A 5000
PMS1206-020 PPTC PMS Series 1206 0.20A 5000
PMS1206-025-24 PPTC PMS Series 1206 0.25A 5000
PMS1206-025 PPTC PMS Series 1206 0.25A 5000
PMS1206-035-13 PPTC PMS Series 1206 0.35A 5000
PMS1206-035-16 PPTC PMS Series 1206 0.35A 3500
PMS1206-035-24 PPTC PMS Series 1206 0.35A 3500
PMS1206-035 PPTC PMS Series 1206 0.35A 5000
PMS1206-050-13 PPTC PMS Series 1206 0.50A 3500
PMS1206-050-16 PPTC PMS Series 1206 0.50A 3500
PMS1206-005 PPTC PMS Series 1206 0.50A 3500
PMS1206-050 PPTC PMS Series 1206 0.50A 5000
PMS1206-075-13 PPTC PMS Series 1206 0.75A 3500
PMS1206-075-16 PPTC PMS Series 1206 0.75A 3500
PMS1206-075 PPTC PMS Series 1206 0.75A 5000
PMS1206-100-13 PPTC PMS Series 1206 1.00A 3500
PMS1206-100-16 PPTC PMS Series 1206 1.00A 3500
PMS1206-100 PPTC PMS Series 1206 1.00A 5000
PMS1206-110 PPTC PMS Series 1206 1.10A 5000
PMS1206-150 PPTC PMS Series 1206 1.50A 3500
PMS1206-200 PPTC PMS Series 1206 2.00A 3500
PMS1210-005-60 PPTC PMS Series 1210 0.05A 4500
PMS1210-010 PPTC PMS Series 1210 0.10A 4500
PMS1210-020 PPTC PMS Series 1210 0.20A 4500
PMS1210-025 PPTC PMS Series 1210 0.25A 4500
PMS1210-035-13 PPTC PMS Series 1210 0.35A 4500
PMS1210-035-24 PPTC PMS Series 1210 0.35A 4000
PMS1210-035 PPTC PMS Series 1210 0.35A 4500
PMS1210-050-06 PPTC PMS Series 1210 0.50A 4000
PMS1210-005 PPTC PMS Series 1210 0.50A 4500
PMS1210-050 PPTC PMS Series 1210 0.50A 4000
PMS1210-050-24 PPTC PMS Series 1210 0.50A 4000
PMS1210-075-13 PPTC PMS Series 1210 0.75A 4000
PMS1210-075-24 PPTC PMS Series 1210 0.75A 4000
PMS1210-075 PPTC PMS Series 1210 0.75A 4000
PMS1210-100 PPTC PMS Series 1210 1.00A 4500
PMS1210-110-13 PPTC PMS Series 1210 1.10A 4500
PMS1210-110 PPTC PMS Series 1210 1.10A 4500
PMS1210-150-13 PPTC PMS Series 1210 1.50A 4500
PMS1210-150 PPTC PMS Series 1210 1.50A 4500
PMS1210-175 PPTC PMS Series 1210 1.75A 4500
PMS1210-200 PPTC PMS Series 1210 2.00A 4500
PMS1812-010-60 PPTC PMS Series 1812 0.10A 1500
PMS1812-010 PPTC PMS Series 1812 0.10A 1500
PMS1812-014 PPTC PMS Series 1812 0.14A 1500
PMS1812-020-60 PPTC PMS Series 1812 0.20A 1500
PMS1812-020 PPTC PMS Series 1812 0.20A 1500
PMS1812-030-60 PPTC PMS Series 1812 0.30A 1500
PMS1812-030 PPTC PMS Series 1812 0.30A 1500
PMS1812-050-24 PPTC PMS Series 1812 0.50A 1500
PMS1812-050-33 PPTC PMS Series 1812 0.50A 1500
PMS1812-050 PPTC PMS Series 1812 0.50A 1500
PMS1812-075-24 PPTC PMS Series 1812 0.75A 1500
PMS1812-075-33 PPTC PMS Series 1812 0.75A 1500
PMS1812-075 PPTC PMS Series 1812 0.75A 1500
PMS1812-100 PPTC PMS Series 1812 1.00A 1500
PMS1812-110-16 PPTC PMS Series 1812 1.10A 1500
PMS1812-110-24 PPTC PMS Series 1812 1.10A 1500
PMS1812-110 PPTC PMS Series 1812 1.10A 1500
PMS1812-125 PPTC PMS Series 1812 1.25A 1500
PMS1812-150-13 PPTC PMS Series 1812 1.50A 1500
PMS1812-150-16 PPTC PMS Series 1812 1.50A 1500
PMS1812-150-24 PPTC PMS Series 1812 1.50A 1500
PMS1812-150 PPTC PMS Series 1812 1.50A 1500
PMS1812-160-13 PPTC PMS Series 1812 1.60A 1500
PMS1812-160-16 PPTC PMS Series 1812 1.60A 1500
PMS1812-160 PPTC PMS Series 1812 1.60A 1500
PMS1812-200-13 PPTC PMS Series 1812 2.00A 1500
PMS1812-200-16 PPTC PMS Series 1812 2.00A 1500
PMS1812-200 PPTC PMS Series 1812 2.00A 1500
PMS1812-260 PPTC PMS Series 1812 2.60A 1500
PMS1812-300 PPTC PMS Series 1812 3.00A 1500
PMS1812-350 PPTC PMS Series 1812 3.50A 1500
PMS1812-375 PPTC PMS Series 1812 3.75A 1500
PMS2018-030 PPTC PMS Series 2018 0.30A 1500
PMS2018-050 PPTC PMS Series 2018 0.50A 1500
PMS2018-100-33 PPTC PMS Series 2018 1.00A 1500
PMS2018-100 PPTC PMS Series 2018 1.00A 2500
PMS2018-150 PPTC PMS Series 2018 1.50A 2500
PMS2018-200 PPTC PMS Series 2018 2.00A 2500
PMS2920-030 PPTC PMS Series 2920 0.30A 2000
PMS2920-050 PPTC PMS Series 2920 0.50A 2000
PMS2920-075-60 PPTC PMS Series 2920 0.75A 2000
PMS2920-075 PPTC PMS Series 2920 0.75A 2000
PMS2920-100 PPTC PMS Series 2920 1.00A 2000
PMS2920-125 PPTC PMS Series 2920 1.25A 2000
PMS2920-150 PPTC PMS Series 2920 1.50A 2000
PMS2920-185 PPTC PMS Series 2920 1.85A 1500
PMS2920-200 PPTC PMS Series 2920 2.00A 2000
PMS2920-250 PPTC PMS Series 2920 2.50A 2000
PMS2920-260 PPTC PMS Series 2920 2.60A 2000
PMS2920-300 PPTC PMS Series 2920 3.00A 2000
PMS2920-300-06 PPTC PMS Series 2920 3.00A 2000
PMS0603-004 PPTC PMS Series 603 0.04A 5000
PMS0603-010 PPTC PMS Series 603 0.10A 5000
PMS0603-020 PPTC PMS Series 603 0.20A 5000
PMS0603-025 PPTC PMS Series 603 0.25A 5000
PMS0603-035 PPTC PMS Series 603 0.35A 5000
PMS0603-005 PPTC PMS Series 603 0.50A 5000
PMS0603-050 PPTC PMS Series 603 0.50A 5000
PMS0603-075 PPTC PMS Series 603 0.75A 5000
PMS0805-010-24 PPTC PMS Series 805 0.10A 5000
PMS0805-010 PPTC PMS Series 805 0.10A 5000
PMS0805-020-16 PPTC PMS Series 805 0.20A 5000
PMS0805-020-24 PPTC PMS Series 805 0.20A 5000
PMS0805-020 PPTC PMS Series 805 0.20A 5000
PMS0805-025 PPTC PMS Series 805 0.25A 5000
PMS0805-035 PPTC PMS Series 805 0.35A 5000
PMS0805-050 PPTC PMS Series 805 0.50A 5000
PMS0805-075 PPTC PMS Series 805 0.75A 4000
PMS0805-100 PPTC PMS Series 805 1.00A 4000
PMS0805-110 PPTC PMS Series 805 1.10A 4000
PMS0805-125 PPTC PMS Series 805 1.25A 4000
PBS1206-012 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.12A 3000
PBS1206-016 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.16A 3000
PBS1206-020 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.20A 3000
PBS1206-020-30F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.20A 3000
PBS1206-025F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.25A 3000
PBS1206-035 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.35A 3000
PBS1206-035-16F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.35A 3000
PBS1206-050 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.50A 3000
PBS1206-075 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.75A 3000
PBS1206-110 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 1.10A 3000
PBS1206-150 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 1.50A 3000
PBS1206-200 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1206 2.00A 3000
PBS1210-005 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.05A 3000
PBS1210-010 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.10A 3000
PBS1210-020 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.20A 3000
PBS1210-035 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.35A 3000
PBS1210-050 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.50A 3000
PBS1210-075 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.75A 3000
PBS1210-110 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1210 1.10A 3000
PBS1210-150 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1210 1.50A 3000
PBS1812-010 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 0.10A 1500
PBS1812-014 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 0.14A 1500
PBS1812-020 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 0.20A 1500
PBS1812-020-60 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 0.20A 1500
PBS1812-030 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 0.30A 1500
PBS1812-050 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 0.50A 2000
PBS1812-050-30F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 0.50A 2000
PBS1812-050-40F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 0.50A 2000
PBS1812-075 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 0.75A 2000
PBS1812-075-24 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 0.75A 2000
PBS1812-075-33F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 0.80A 2000
PBS1812-110 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 1.10A 2000
PBS1812-110-16 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 1.10A 2000
PBS1812-110-24F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 1.10A 1500
PBS1812-150 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 1.50A 2000
PBS1812-150-12 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 1.50A 2000
PBS1812-150-24F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 1.50A 1500
PBS1812-200 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 2.00A 2000
PBS1812-250-16F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 2.50A 1500
PBS1812-260-16F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 2.60A 1500
PBS1812-260 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 2.60A 2000
PBS1812-300F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 1812 3.00A 1500
PBS2018-050 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2018 0.55A 6000
PBS2018-100-33F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2018 1.10A 6000
PBS2018-200 PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2018 2.00A 6000
PBS2920-075F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 0.75A 6000
PBS2920-110F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 1.10A 6000
PBS2920-125F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 1.25A 6000
PBS2920-125-33F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 1.25A 4000
PBS2920-150F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 1.50A 6000
PBS2920-150-33F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 1.50A 4000
PBS2920-185F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 1.85A 6000
PBS2920-185-24F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 1.85A 4000
PBS2920-185-33F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 1.85A 4000
PBS2920-200F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 2.00A 4000
PBS2920-200-24F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 2.00A 4000
PBS2920-260F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 2.60A 4000
PBS2920-260-06F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 2.60A 6000
PBS2920-260-16F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 2.60A 4000
PBS2920-300F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 3.00A 6000
PBS2920-300-16F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 3.00A 4000
PBS2920-300-24F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 3.00A 4000
PBS2920-330F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 3.30A 6000
PBS2920-330-12F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 3.30A 4000
PBS2920-330-16F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 3.30A 4000
PBS2920-330-24F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 3.30A 4000
PBS2920-400-16F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 4.00A 4000
PBS2920-500-16F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 5.00A 4000
PBS2920-600-12F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 2920 6.00A 4000
PBS0603-010F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 603 0.10A 5000
PBS0603-020F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 603 0.20A 6000
PBS0603-025F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 603 0.25A 6000
PBS0603-035F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 603 0.35A 6000
PBS0603-050F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 603 0.50A 4000
PBS0805-010F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.10A 3000
PBS0805-010-24F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.10A 3000
PBS0805-020F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.20A 3000
PBS0805-035F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.35A 3000
PBS0805-050F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.50A 3000
PBS0805-075F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.75A 3000
PBS0805-110F PBS(标准电阻可恢复式保险丝)系列 805 1.10A 3000
PBL1206-150-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 1.50A 5000
PBL1206-150-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 1.50A 5000
PBL1206-175-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 1.75A 5000
PBL1206-175-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 1.75A 5000
PBL1206-200-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 2.00A 5000
PBL1206-200-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 2.00A 5000
PBL1206-260-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 2.60A 5000
PBL1206-260-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 2.60A 5000
PBL1206-300-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 3.00A 3500
PBL1206-300-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 3.00A 3500
PBL1206-350-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 3.50A 3500
PBL1206-350-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 3.50A 3500
PBL1206-380-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 3.80A 3500
PBL1206-380-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 3.80A 3500
PBL1206-400-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 4.00A 3500
PBL1206-400-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 4.00A 3500
PBL1206-450-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 4.50A 3500
PBL1206-450-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 4.50A 3500
PBL1206-500-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 5.00A 3500
PBL1206-550-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 5.50A 3500
PBL1206-600-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1206 6.00A 3500
PBL1210-175-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 1.75A 5000
PBL1210-175-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 1.75A 5000
PBL1210-200-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 2.00A 5000
PBL1210-200-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 2.00A 5000
PBL1210-260-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 2.60A 5000
PBL1210-260-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 2.60A 3500
PBL1210-300-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 3.00A 3500
PBL1210-300-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 3.00A 3500
PBL1210-350-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 3.50A 3500
PBL1210-350-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 3.50A 3500
PBL1210-380-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 3.80A 3500
PBL1210-380-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 3.80A 3500
PBL1210-400-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 4.00A 3500
PBL1210-400-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 4.00A 3500
PBL1210-450-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 4.50A 3500
PBL1210-450-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 4.50A 3500
PBL1210-500-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 5.00A 3500
PBL1210-500-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 5.00A 3500
PBL1210-550-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 5.50A 3500
PBL1210-550-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 5.50A 3500
PBL1210-600-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 6.00A 3500
PBL1210-650-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 6.50A 3500
PBL1210-700-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 1210 7.00A 3500
PBL0402-010-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 402 0.10A 10000
PBL0402-020-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 402 0.20A 10000
PBL0402-035-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 402 0.35A 10000
PBL0402-050-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 402 0.50A 10000
PBL0402-075-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 402 0.75A 10000
PBL0603-035-08 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 603 0.35A 6000
PBL0603-050-08 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 603 0.50A 6000
PBL0603-075-08 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 603 0.75A 6000
PBL0603-100-08 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 603 1.00A 6000
PBL0603-125-08 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 603 1.25A 6000
PBL0603-150-08 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 603 1.50A 4000
PBL0603-175-08 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 603 1.75A 4000
PBL0603-200-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 603 2.00A 4000
PBL0603-250-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 603 2.50A 4000
PBL0603-260-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 603 2.60A 4000
PBL0603-300-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 603 3.00A 4000
PBL0805-075-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.75A 4500
PBL0805-075-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.75A 4500
PBL0805-110-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 1.10A 4500
PBL0805-110-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 1.10A 4500
PBL0805-125-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 1.25A 4500
PBL0805-150-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 1.50A 4500
PBL0805-150-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 1.50A 4500
PBL0805-175-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 1.75A 4500
PBL0805-175-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 1.75A 4500
PBL0805-200-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 2.00A 3000
PBL0805-200-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 2.00A 3000
PBL0805-250-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 2.50A 3000
PBL0805-250-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 2.50A 3000
PBL0805-260-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 2.60A 3000
PBL0805-260-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 2.60A 3000
PBL0805-300-06 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 3.00A 3000
PBL0805-300-12 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 3.00A 3000
PBL0805-350-08 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 3.50A 3000
PBL0805-380-08 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 3.80A 3000
PBL0805-400-08 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 4.00A 3000
PBL0805-450-08 PBL(低电阻可恢复式保险丝)系列 805 4.50A 3000
PAT1206-010 PPTC车规级系列 1206 0.10A 3000
PAS1206-012 PPTC车规级系列 1206 0.12A 3000
PAS1206-016 PPTC车规级系列 1206 0.16A 3000
PAT1206-016 PPTC车规级系列 1206 0.16A 3000
PAS1206-020 PPTC车规级系列 1206 0.20A 3000
PAS1206-020-30F PPTC车规级系列 1206 0.20A 3000
PAT1206-020 PPTC车规级系列 1206 0.20A 3000
PAS1206-025F PPTC车规级系列 1206 0.25A 3000
PAS1206-035-16F PPTC车规级系列 1206 0.35A 3000
PAT1206-035 PPTC车规级系列 1206 0.35A 3000
PAS1206-050 PPTC车规级系列 1206 0.50A 3000
PAT1206-050 PPTC车规级系列 1206 0.50A 3000
PAT1206-075 PPTC车规级系列 1206 0.75A 3000
PAS1210-005 PPTC车规级系列 1210 0.05A 3000
PAS1210-010 PPTC车规级系列 1210 0.10A 3000
PAT1210-010 PPTC车规级系列 1210 0.10A 3000
PAT1210-016 PPTC车规级系列 1210 0.16A 3000
PAS1210-020 PPTC车规级系列 1210 0.20A 3000
PAT1210-020 PPTC车规级系列 1210 0.20A 3000
PAT1210-035 PPTC车规级系列 1210 0.35A 3000
PAS1210-050 PPTC车规级系列 1210 0.50A 3000
PAT1210-050 PPTC车规级系列 1210 0.50A 3000
PAT1210-075 PPTC车规级系列 1210 0.75A 3000
PAT1210-110 PPTC车规级系列 1210 1.10A 2000
PAS1812-010 PPTC车规级系列 1812 0.10A 1500
PAS1812-014 PPTC车规级系列 1812 0.14A 1500
PAS1812-020 PPTC车规级系列 1812 0.20A 1500
PAS1812-020-60 PPTC车规级系列 1812 0.20A 1500
PAS1812-030 PPTC车规级系列 1812 0.30A 1500
PAS1812-050 PPTC车规级系列 1812 0.50A 2000
PAS1812-050-30F PPTC车规级系列 1812 0.50A 2000
PAS1812-075 PPTC车规级系列 1812 0.75A 2000
PAS1812-075-24 PPTC车规级系列 1812 0.75A 2000
PAS1812-075-33F PPTC车规级系列 1812 0.80A 2000
PAS1812-110-16 PPTC车规级系列 1812 1.10A 2000
PAS1812-110-24F PPTC车规级系列 1812 1.10A 1500
PAS1812-150-12 PPTC车规级系列 1812 1.50A 1500
PAS1812-150-24F PPTC车规级系列 1812 1.50A 1500
PAS1812-250-16F PPTC车规级系列 1812 2.50A 1500
PAS1812-260-16F PPTC车规级系列 1812 2.60A 2000
PAS2920-185-33F PPTC车规级系列 2920 1.85A 3000
PAS2920-260F PPTC车规级系列 2920 2.60A 3000
PAS2920-300-24F PPTC车规级系列 2920 3.00A 3000
PAT0805-005 PPTC车规级系列 805 0.05A 3000
PAT0805-010 PPTC车规级系列 805 0.10A 3000
PAT0805-016 PPTC车规级系列 805 0.16A 3000
PAT0805-020 PPTC车规级系列 805 0.20A 3000
PAT0805-035 PPTC车规级系列 805 0.35A 3000
PAT0805-050 PPTC车规级系列 805 0.50A 3000
PBT1206-010 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.10A 3000
PBT1206-016 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.16A 3000
PBT1206-020 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.20A 3000
PBT1206-035 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.35A 3000
PBT1206-050 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.50A 3000
PBT1206-075 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1206 0.75A 3000
PBT1210-010 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.10A 3000
PBT1210-016 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.16A 3000
PBT1210-020 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.20A 3000
PBT1210-035 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.35A 3000
PBT1210-050 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.50A 3000
PBT1210-075 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1210 0.75A 3000
PBT1210-110 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1210 1.10A 2000
PBT1210-125 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1210 1.25A 2000
PBT1210-150 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 1210 1.50A 2000
PBT0805-005 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.05A 3000
PBT0805-010 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.10A 3000
PBT0805-016 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.16A 3000
PBT0805-020 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.20A 3000
PBT0805-035 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.35A 3000
PBT0805-050 PBT(高温电阻可恢复式保险丝)系列 805 0.50A 3000
新品推荐
华德合金电阻MSH系列
尺寸范围:2512
阻值:1mR~50mR
功率:2W~3W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:金属合金
了解详情
贴片保险丝
尺寸范围:0603~1032
电流:500mA~60A
电压:32V~250V
特性:一次性
安规:齐全
材质:陶瓷
了解详情
低阻值贴片电阻
尺寸范围:0402~2512
阻值:2mR~990mR
功率:0.125W~3W
精度:0.5%,1%,5%
温漂:100ppm及其他
材质:厚膜电阻,薄膜电阻
了解详情
精密贴片电阻
尺寸范围:0201~2512
阻值:1R~10M
功率:0.0125W~2W
精度:0.01%,0.05%,0.1%,0.5%,1%
温漂:1ppm~75ppm
材质:厚膜电阻、精密电阻、薄膜电阻
了解详情
功率贴片电阻
尺寸范围:0402~2512
阻值:所有阻值
功率:0.125W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
温漂:100ppm及其他
材质:厚膜电阻,薄膜电阻
了解详情
华德合金电阻STE系列
尺寸范围:0603~4527
阻值:2mR~750mR
功率:0.5W~5W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:陶瓷合金
了解详情
车规贴片电阻
尺寸范围:0201~2512
阻值:系列阻值
功率:0.125W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
温漂:100ppm及其他
材质:厚膜车规电阻与薄膜精密车规电阻
了解详情
超小型保险丝
尺寸范围:8*5*4~8*8*4~*8.5*8
电流:100mA~10A
电压:125V~250V
特性:一次性
安规:认证齐全
材质:塑料
了解详情
温度保险丝
尺寸范围:4.3*11~6*6*2
电流:2A~15A
电压:250V
特性:一次性
安规:认证齐全
材质:
了解详情
电力保险丝
尺寸范围:齐全
电流:200mA~100A
电压:150V~1000V
特性:一次性
安规:认证齐全
材质:陶瓷
了解详情
排阻,贴片排阻
尺寸范围:0402~1206
阻值:所有阻值
功率:0.125W~0.25W
精度:1%,5%
温漂:100ppm及其他
材质:厚膜电阻
了解详情
保险电阻
尺寸范围:0204~0309
阻值:1R~2K
功率:1/16W~3W
精度:0.5%,1%,5%
温漂:200ppm及其他
材质:
了解详情
自恢复保险丝
尺寸:齐全
电流:0.1A~9A
电压:见规格书
特性:可恢复
安规:有
材料:高分子
了解详情
晶圆电阻
尺寸范围:0204~0207
阻值:系列阻值
功率:0.25W~2W
精度:0.1%,0.5%,1%,5%
温漂:75ppm及其他
材质:炭膜晶圆电阻与金属膜晶圆电阻
了解详情
天二合金电阻MR系列
尺寸范围:0805~4527
阻值:0.2mR~750mR
功率:0.5W~4W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:金属合金
了解详情
防浪涌电阻
尺寸:0201~2512
精度:±0.01%、±0.05%、±0.1%、±0.25%、±0.5%、±1%
功率:1/32W、1/16W、1/10W、1/8W、1/5W、1/4W、1/2W等
阻值范围:1~3M可选
TCR(温度系数):±5、±10、±15、±25、±50PPM/℃
了解详情
华德合金电阻HFCL系列
尺寸范围:0603~3921
阻值:0.5mR~50mR
功率:2W~4W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:合金
了解详情
华德合金电阻SFCA系列
尺寸范围:1206~2512
阻值:0.5mR~100mR
功率:1W~2W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:合金
了解详情
天二合金电阻MA系列
尺寸范围:1206~4527
阻值:0.2mR~1R
功率:0.5W~4W
精度:0.5%,1%
温漂:50ppm
材质:金属合金
了解详情
贴片电容
了解详情
村田贴片电容
尺寸范围:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐压值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材质:COG,X7R,X5R等
材质:陶瓷
了解详情
三星贴片电容
尺寸范围:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐压值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材质:COG,X7R,X5R等
材质:陶瓷
了解详情
国巨贴片电容
尺寸范围:01005~2220
容值:0.1PF~330UF
耐压值:4V~2KV
精度:1%,2%,5%,10%,20%
材质:COG,X7R,X5R等
材质:陶瓷
了解详情
静电保护器件
了解详情
硕凯ESD
特性:常规/低容
尺寸:贴片/插脚
电流:2A-400A
电压:3.3V-36V
标准:静电标准IEC61000-4-2/浪涌标准IEC61000-4-5
了解详情
硕凯TVS
特性:车规AECQ-101/AECQ-200
功率:200W-3000W
测试标准:ISO7637-2/ISO16750-2
了解详情
大毅合金电阻RLP系列
尺寸大小:2512,2512,0402*8;
70℃额定功率3W;
阻值范围:0.001~0.5,0.001~0.06,10/20;
温漂:±50℃,±50℃,±50℃;
工作范围:-55~+170,-55~+170,-55~+170;
抗性耐受性:±1%,±1%,±1%。
了解详情
大毅合金电阻RLM系列
尺寸:2512;
阻值:0.001Ω~0.06Ω;
70℃额定功率为:3W;
精度:±1%;
温漂:±50ppm;
材质:金属合金。
了解详情
在线咨询
sales.cn@uxingroup.com
0755-28100016
华年商城
微信在线咨询